Bildiri Gönderimi Kuralları

Özet Yazım Kuralları

Sözlü bildirilerin seçilmesinde sırasıyla 2 kriter daha etkin olacaktır:

 1. Öncelikli olarak TÜBİTAK veya başka yerlerde projesi olanlar (özet gönderiminde belirtilmek kaydıyla) veya,
 2. Konu başlığına uygun yapılmış çalışmaları derleyip bir özet hazırlayanlar, sözlü sunum seçiminde öncelikli olacaktır.

 

Bildirilerin değerlendirilmesini Bilim Kurulu yapacaktır ve katılımcıların mail adreslerine bilgiler gönderilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları: 

1)Bildiri gönderimi ve sunum dili yazarların isteğine göre “Türkçe veya İngilizce olabilir.

2)Bildiri özetleri MS Word veya MS Word uyumlu bir formatta yazılmalı ve 300 kelimeyi geçmemelidir.

3)Kabul edilen bildiri özetleri, kongre web sayfasında yayınlanacaktır.

4)Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır:

Giriş

Gereçler ve Yöntemler

Bulgular

Sonuç ve Tartışma

 

 

5)Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir.

6)Bildirinin içeriği yazarın sorumluluğundadır. Akademik kurul veya kongre sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır

Özet yazım kılavuzu için TIKLAYINIZ.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları 

1) Yazarların isteğine göre Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.

2) Sözlü bildiri sunum süresi 10 dakikadır. Her oturum toplam 1 saat süre gerçekleştirilecektir. Oturum başkanı tarafından yönetilecek olan her oturumda toplam 5 sunum gerçekleştirilecektir.  Son 10 dakikada katılımcılar tarafından oturum başkanı moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde sona erecektir.

3)Kongre www.utok10.com üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kongre kaydı daha sonra tekrar izlenebilecektir.

Poster Bildiri Sunum Kuralları 

1) Poster, 70 x 90 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

2) Posterin sol üst köşesinde kongre logosu, sağ üst köşesinde ise (kurum logosu kısmına) poster bildiriyi hazırlayan kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, genel müdürlük vb.) logosu yerleştirilmelidir.

3) Bildiri yazarlarının isimleri unvan bildirilmeden yazılmalı, posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

4) Poster metinleri Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Poster içeriği olarak ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

5) Poster metinlerinde en az 24 punto, poster alt başlıklarında en az 30 punto, poster başlıklarındaysa en az 50 punto büyüklüğünde karakter kullanılması gereklidir.

6) Posterler, kongre süresince online olarak erişime açılacaktır.

7) Posterlerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

8) Örnek poster sunumu için TIKLAYINIZ.

Kongre Konuları

Konu 1:Bitki Islahı

Bu oturum başlığı altında; Klasik Bitki Islahı, Bahçe Bitkileri Islahı, Tarla Bitkileri Islahı, Süs Bitkileri Islahı, Bitki Islahına Yönelik Genetik Kaynaklar, Hibrid Tohum Üretimi, Tohumda Kalitenin Geliştirilmesi, Moleküler Islah, Fizyoloji ve Biyoteknoloji Alanlarının Bitki Islahına Entegrasyonu olarak belirtilen konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 2:Bitki Hastalık ve Zararlıları

Bu oturum başlığı altında; Bitki Hastalıkları, Toprak Kökenli Hastalıklar, Tarım Zararlıları, Direnç Mekanizmları, Bitki Hastalık ve Zararlılarına Karşı Transgenik Yaklaşımlar, Yabancı Ot ve Yabancı Ot Zararları, Hasat Sonrası Bitki Koruma Fizyolojisi, Hasat Sonrası Depo Hastalıkları, Depo Zararlıları, Oraganik Üretimde Bitki Koruma Yöntem ve Mekanizmaları, Bitki Koruma Ürünleriyle ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 3:Toprak Bilimi, Bitki Beslemesi ve Yetiştiriciliği

Bu oturum başlığı altında; Sebze Yetiştiriciliği, Meyve Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği, Endüstri ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, Çayır- Mera Bitkileri Yetiştiriciliği ve İşlemeleri, Bitki Fizyolojisi, Hasat Sonrası Fizyoloji, Bitki Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Toprak Besleme Ürünleri ve Yöntemleri, Kompostlar, Organik Yetiştiricilik, Gübreleme Çeşitleri ve Teknikleri, Toprak Islahı, Toprak fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Biyolojisi, Toprak Mineralojisi, Toprak Verimliliği ve gübreleme, Tarım Alanlarının korunması ile  ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

Konu 4: Genetik Mühendisliği ve Biyoteknolojisi

Bu oturum başlığı altında; Bitki Genetiği, Rekombinant DNA Teknolojisi, Genom Düzenleme Teknikleri, Yeni Nesil Genom Sekanslama Teknikleri, Doku Kültürü, Epigenetik, Genomik, Proteomik, Metabolomik, Sitogenetik,Sitoloji alanlarından sunumlar gerçekleştirilecek ve bu hususlardaki güncel gelişmeler yorumlanacaktır.

 

Konu 5:Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri

Bu oturum başlığı altında; Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği, Hayvan Islahı, Verim Çalışmaları, Hayvansal Ürün İşlemeleri, Et Ürünleri ve İşlemeleri, , Süt Ürünleri Ve İşlemleri, Su Ürünleri ve Üretimi, Su Ürünleri Zararlıları ve Hastalıları, Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi, Deniz Biyolojisi, Su Ürünlerinde Evrimsel Genetik ve DNA Barkodlarının Çıkarılması çalışmaları, Filogenetik, ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 6:Biyosistem ve Tarımsal Mekanizasyon

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal Yapı Ve Mekanizmaları, Tarımda İlaçlama Makineleri, Hayvansal Üretim Makineleri, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamaları,Tarımda Otomasyon, Bilgi Teknolojileri, Hassas Tarım, Tarımda Güç ve Enerji, Hasat Sonrası İşlemler, Tarımsal yapılar ve Çevre, Tarım Ürünleri İşleme Makineleri, Sulama ve Drenajla ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 7:Tarım Ekonomisi

Bu oturum başlığı altında; Tarımsal İşletmecilik, Üretim Ekonomisi, Tarımsal Pazarlama, Uluslararası Tarım ve Ticaret, Tarımsal Finansman, Tarımsal Örgütlenme, Kırsal Kalkınma, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Tarım ve Gıda Politikası, Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Tarım Hukuku, Tarıma Dayalı ve Tarımsal Sanayi, Sulama Ekonomisi,Tarımda Risk ve Belirsizlik Yönetimi, Kırsal Yoksulluk,Kırsal Sosyoloji ilgili konularda sunumlar yapılacak ve çeşitli bilgi paylaşımları gerçekleştirilecektir.

 

Konu 8:Tarımda İnovasyon

Bu oturum başlığı altında;Tarım sektöründe yapılan en son yenilikler, Gıda işleme teknolojileri ve Endüstriyel Uygulamalarında Son Gelişmeler, gerçekleştirilen teknolojik (robotik, drone vb.) gelişmeler, tarımda nanoteknoloji, tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, taşınması, pazarlanması depolanması, hammadde haline getirilmesi ve sunulmasında oluşturulan her türlü yeni metod ve fikirleri içeren konular bu kongre konu başlığı altında sunumları gerçekleştirilicektir.

Son Yorumlar
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok
  Ads
  Latest Posts
  Event Search