1. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, İZMİR

1. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, İZMİR

Türkiye’de ilk kez1. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi”,12-14 Mayıs 2011tarihleriarasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde düzenlenmiştir. Ege üniversitesi Ziraat FakültesindekurulanZiraat Fakültesi Tarım Topluluğu, ‘Tarıma Genç Bakış’ sloganı ile 12-14Mayıs 2011 tarihleriarasında ‘1. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi’düzenlemiştir. Kongrenin düzenleme kurulu; Prof. Dr. F.Akın OLGUN (Dekan), Prof. Dr. Hülya İLBİ (Dekan Yardımcısı), Uzm. Zir. Müh. Yeşim SAYGILI (Halklailişkiler sorumlusu), Eray KARADAĞ, Gökhan ÇEKİNMEZ, Hesna Nur TEPEKOZCAN, Hilal METİN,Semih KARABACAK, Sevgi BAYAR, Yeliz KARABUDAK, Zir. Müh. Sena ŞİMŞEK’ten oluşmuştur.Kongre’de geçmişten günümüze tarımdaki gelişmeler ve gündemde olan farklı tarımkonuları geleceğin ziraat mühendisleri tarafından ele alınarak değerlendirilmiştir. Öğrenci açısındantarımsal faaliyetleri irdelenmesi, aksaklıkların ve eksikliklerin özgür ve çağdaş bir ortamda sunul-ması amaç edinilerektarımın stratejik hedefleri ve sorunları, tarım eğitiminden beklentileri, sektörünziraat mühendislerinden beklentileri ve toplumun ihtiyaçları tartışılmıştır.Türkiye’deki 26 ZiraatFakültesi’nden 112 öğrenci ve Ege üniversitesinden 130 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilenkongrede 24 tane sözlü bildiri ve 8 tane poster bildiri sunulmuştur.

Leave a Comment

Event Details