Dijital Dönüşümde Paylaşılan Yol Haritası

Dijital Dönüşümde Paylaşılan Yol Haritası

Dijital dönüşüm iş hayatının DNA’sını derinden değiştirmektedir. İş piyasası, örgüt yapıları, yönetim ve iş yapma biçimleri yeniden şekillenmektedir. Teknoloji ile birlikte yönetimin farklı bir anlam kazandığı bu çağda insan daha özgün bir yerde konumlandırılmaktadır. Dijital çağda insana yapılan yatırım başarılı ve verimli dijital geleceğin de teminatını oluşturmaktadır.

Zemin İstanbul’da; bilim ve sanayi dünyası olarak üniversite gençleri ile paylaşılabilir dijital dönüşüm yol haritasını konuşacağız. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençler, genç neslin dijital dönüşümdeki rolü, Türk-Alman Üniversitesi’nin dijital dönüşüm vizyonu, dijital yetkinlikler, gençlerin dijital yaratıcılıkları, şirketlerin dijital kültürü vb. paylaşımlarda bulunacağız. Dijital ekosistemi oluşturmaya davetlisiniz.

Konuşmacılar: Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı), Doç. Dr. Dilek Kurt (Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Yetkilisi, Akademisyen), Türk-Alman Üniversitesi Öğrencileri.

Etkinliğimiz ücretsizdir.

Kaynak: https://www.meetup.com/Zemin-Istanbul/events/267960000/

Event Details
    Harita Bilgissi