Omnichannel Marketing Conference

omnichannel-marketing-conference

Yerel ve global rekabetin hızla artış göstermesi edinilen müşteri deneyiminin mükemmel, entegre ve tutarlı olmasını gerektiriyor. Günümüzde birbirine çok benzeyen ürünlerin pazarda yer alması müşteri kazanmayı ve elde tutmayı gitgide zorlaştırıyor. 

Bu konferansta; firmaların müşteri deneyimini iyileştirmek için pazarlama fonksiyonlarını bütünleşik kullanmasının yollarını, müşteri kazanmada ve elde tutmada çoklu kanal stratejisi geliştirmesindeki becerileri, tam bir Omnichannel deneyimini örneklemeyi ve ölçüm araçlarını (metrikleri) paylaşmayı amaçlıyoruz.

Leave a Comment

Event Details